Team

Wij werken al jaren met elkaar samen en hebben enorme  ervaring die we meebrengen. Bovenal zijn we zo op elkaar ingespeeld dat we aan een half woord genoeg hebben. Vol energie, vertrouwen en humor staan wij voor de klas en gaan we aan de slag. We hebben elkaar ontmoet in het werkveld. Onze werk-wegen zijn gesplitst, maar we zijn altijd in contact gebleven. Geweldig hoe we vanuit verschillende perspectieven elkaar aanvullen. Met al onze specialismen in huis, heeft het visueel en ervaringsgericht werken ons echt gegrepen.
Na de training ‘een taal erbij’ is klasopstelling een mooie verrijking. 

Annelieke van den Boom

Systeemtherapeut

Kinderen en jongeren gun ik plezier en ruimte om zichzelf te ontwikkelen en te ontdekken, waarbij zij zich gezien en gedragen voelen, ook op momenten dat het minder goed met hen gaat. Kinderen en jongeren uiten op verschillende manieren dat het niet lekker loopt. Hierbij wordt door anderen makkelijker gereageerd op het gedrag dan op de laag eronder. Een groot gedeelte van de tijd wordt op school doorgebracht waarbij elke klas een fijne en warme sfeer is toegewenst. Als systeemtherapeut i.o. en met mijn jarenlange werkervaring in het begeleiden van gezinnen als ambulant hulpverlener wil ik bijdragen om samen met de klas te ontdekken hoe de huidige verbinding is en welke zorgen er wellicht onder liggen. Samen kijken naar een constructievere manier om met deze zorgen om te gaan, ruimte te maken voor andere verhalen en mogelijkheden zodat het potentieel van de kinderen en jongeren weer beter uit de verf komt en ze later ‘als ze groot zijn’ kunnen zeggen: ik had zo mijn zorgen die ik met mij meedroeg, maar ik voelde me wel voldoende gezien en gehoord in de klas. Daar zet ik mij graag voor in, met zorgvuldigheid, veiligheid en humor.

Brigit van Zijp

Specialistische Jeugdhulp

Vanuit een passie om systemisch te kijken naar kinderen en een wens om bij te kunnen dragen aan een fijne schooltijd bleken een gouden combinatie toen onderwijsopstellingen op mijn pad kwam. Met de ervaring om oplossingsgericht te kijken en verbindend te werken kom je tot mooie resultaten. Door jongeren met humor te benaderen en vooral zelf veel plezier te hebben kom je het beste in contact met pubers. In de jeugdhulpverlening kom je allerlei problemen tegen, denkend aan emotieregulatie, scheiding, trauma, verlies, veiligheid, persoonlijkheidsproblematiek, automutilatie, zelfbeeld, angst etc. Al deze problemen nemen kinderen ook mee naar school en dat zit vaak achter het gedrag dat ze in de klas laten zien. Door de klas als systeem te gaan bekijken in plaats van allemaal individuen, wordt ieder een onderdeel van de oplossing. Zo komt mijn wens om bij te dragen aan een fijne schooltijd uit.

Dasja Goroshkova

Begeleider passend onderwijs

Twee jaar geleden heb ik de overstap gemaakt van de jeugdhulpverlening naar het onderwijs. In al die jaren heb ik gewerkt met dezelfde leeftijd, namelijk 12+. Dit is ook de leeftijd die mij het meest aanspreekt omdat ze veel bezig zijn met het vormen van hun eigen identiteit. Daar draag ik graag aan bij. Als ik terug denk aan mijn eigen middelbareschooltijd ken ik mijn eigen klasgenoten eigenlijk helemaal niet. Dit zorgde ervoor dat er geen groepsgevoel/verantwoordelijkheid was waardoor de klassen vaak onrustig bleven. Vanuit de training 'een taal erbij' ben ik gaan inzien dat het visueel maken van bepaalde situaties ervoor zorgt dat je meer inzichten krijgt in jezelf en anderen. De training onderwijsopstellingen sluit hier goed bij aan en is een mooie combinatie in het werk wat ik deed en nu doe. Met veel plezier stap ik de scholen binnen om leerlingen te verbinden en te laten inzien dat ze niet de enige zijn.